GDPRIng. Juraj Kubek,

0908 255 655

juraj.kubek@gmail.com

Spracujem / aktualizujem Vašu dokumentáciu vo veci

Ochrana osobných údajov podľa

GDPR – nariadenie EÚ č. 2016/679

 

Od 25. mája 2018 bude potrebné mať ošetrenú Ochranu osobných údajov v zmysle GDPR, čo je v súlade s novým zákonom v SR č. 18/2018 Z.z., ktorý termíny aj spôsob zabezpečenia preberá z GDPR.

 

Potreba aktualizácie dokumentácie prevádzkovateľa - Porovnanie r. 2013 verzus 2018

bolo ... od r. 2014

podľa GDPR má byť ... od 25.5.2018

povinné

pozn.

Bezpečnostný projekt

Posúdenie vplyvu (len v stanovených prípadoch)

 

Bezpečnostný projekt resp. opatrenia

Bezpečnostné opatrenia (napr. int. predpis)

V praxi je to nové vydanie int. predpisu

 

Kódexy správania (v stanovených prípadoch)

novinka

 

Záväzné vnútropodnikové pravidlá (v stanovených prípadoch)

novinka

Zodpovedná osoba (poverenie, oznámenie na úrad) (dobrovoľné od r. 2015)

Poverenie zodpovednej osoby, zmluva o poskytovaní jej služieb (povinnosť v stanovených prípadoch)

 

Evidencia informačného systému, Oznámenia infosystémov na úrad, Osobitné registrácie infosystémov (v závislosti od § základu)

Záznam o spracovateľských činnostiach (detailná charakteristika informačného systému, zmeny v požiadavkách na § základy)

GDPR vyžaduje od väčšieho počtu dotknutých osôb. Osobne ju spracúvam v každom prípade.

Informovanie dotknutých osôb, súhlasy.

Informovanie dotknutých osôb, súhlasy (nové obsahové požiadavky)

 

Poučenie oprávnených osôb

Poverenie fyzických osôb s prístupom k os. údajom

 

Zverejňovanie kontaktov na pracovníkov

Zverejňovanie kontaktov na pracovníkov (vizitka, web, reklama)

 

Prerokovanie a odsúhlasenie kontrolného mechanizmu zamestnancov so zástupcami zamestnancov

Prerokovanie a odsúhlasenie kontrolného mechanizmu zamestnancov so zástupcami zamestnancov (zostáva, môžu sa zmeniť informačné systémy)

Ak sa monitoruje pracovná disciplína (kamery, tel., maily...)

Bezpečnostné incidenty (evidencia, postup, ohlasovanie)

Zdokumentovanie bezpečnostného incidentu (aktualizované podmienky na oznámenie a evidenciu)

 

Prevádzkovateľ

Možnosť spoločných prevádzkovateľov (napr. kamerových systémov)

 

prípadný Sprostredkovateľ a zmluva s ním

Sprostredkovateľská zmluva (aktualizované náležitosti, uvádzanie ďalších sprostredkovateľov)

Ak sa využíva sprostredkovateľ.

- - -

Certifikačný mechanizmus (nepovinné, drahé)

 

 

Ing. Juraj Kubek

0908 255 655

juraj.kubek@gmail.com

zodpovedná osoba so skúškou na
Úrade na ochranu osobných údajov SR

vydanie: 2018-jan-31